بدرقه

به تازگی برای دو دوست عزیزم  نامه هایی نوشته ام با عنوان مشترک بدرقه.تکرار این عنوان، تکراری تلخ بود که بی پیش بینی حادث شد.یکی بدرقه ای سخت دلهره آور بود و دیگری بدرقه ای همراه با دلتنگی .اما آنچه که از این دو خداحافظی  در من باقی ماند تاکید بر ماندن خودم بود.ایستادن و دیدن رفتن.هر روز در روزنامه ها از این و آن می نویسم و از حال بد حال مردم .و حال خودم که چه کسی می داند چگونه است؟فکر می کنید به دنیای پر حادثه امروز نیمی از روز را به چشم "خبر"دیدن آسان است.در این همه صفحات مجازی جانم از هیچ حادثه ای تازه نمی شود. نه شعرم می برد که چیزی بنویسم و آرام شوم و نقاشی هایم هیچ دوستم ندارند.دوستانم همه گرفتار جان پر جراحتشانند و من با آنان از آرامشی می گویم که خودم ندارم...گویا همه هر صبح در جهدی میشویم که نمی شناسیمش.

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
اریک

محبوسانی در بند ، بینوایانی در ظلمت از ضجه ها و ناامیدی های کودکانشان به ستوه آمده و از اربابانشان به ستوه تر ....پشیز ناچیز حاصل از زحماتشان را برای اجاره بها میپردازند و به تهیه شیر و نان و قوت روزانه شان .... به ساکت کردن هق هق کودکانشان به وقت گرسنگی ..عفریت ناامیدی و گرسنگی به جان خود ایشان نیز چنگ میزند .... زمستان و تابستان فصل اندوه ایشان است .نیمه شبان خواب زده میشوند ..برمیخیزند ...و گهواره کودکان رنجورشان را تکان میدهند یا برای بزرگترهای سرشار از سیاهی ناامیدی لالایی میخوانند شانه میزنند و رفو میکنند و شستشو ... مسابند و میپزند و میپیچند و در کف سرد خانه هاشان میخوابند ... غم این برده گان گنگ سنگین تر از ان است که به نظم دراید ....

رضا

شبنم جان گاه گاهی در پیش چشمانم پدیدار می شوی و باز هم می روی. دلتنگت شده ام و به طعم تلخ زیتونی این دلتنگی خیلی عادت کرده ام. ملول و لول و لوله و ... هستم.