تا چاپ کتاب تازه ام

با ناشرم تماس گرفتم تا سراغی از  کتابم گرفته باشم.مثل اینکه کتاب در آن در دفتر و دستک گرفتار گرداب بلا شده بود و بعد از ۸ ماه خاک خوردن مفقود شده بود.

گفتند فردای آن روز تماس بگیرم که شاید ژیدا شود.باز هم بی حاصل بود و هیچ اتفاقی نیافتاد.روز سوم سر انجام پیدا شد و گفتند که فرستادیم برای فهرست نویسی.یعنی درست همان جوابی که یک ماه پس از تحویل کتاب به من داده بودند.القصه تماس با شخص ناشر و گلایه از کار مسول مربوطه هم بی حاصل بود و به آنجا ختم شد که جناب ناشر گفتند:حالا بیا مجری رونمایی فلان کتاب شو.کار کتابت را هم پی گیری می کنیم.................گفتم متشکرم و علاقه ای ندارم و کار کتاب هم ماند که ماند که ماند که ماند

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
آرش

سختي زمستان زندگي ، بهار خود را در پيش دارد... "پروفسور ابراهيم ميرزايي "