شعر ی را محمود معتقدی

 

 شعر ی را محمود معتقدی دوست گرامی امروز برایم ایمیل کرده .سطری ازشعر را  که پرسشی ست اینجا که جای مناسبی است برای اینکه دوستانم هم بخوانند می گذارم.

  ... شا ید تو نیز

می توا نی طبیعی  با شی  و

مدا م

خو د را به  رنجی ابلها نه

 پیوند کنی

 ...

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید