اتود یک شعر |از اندوه های جهان

از اندوه های جهان  تنها یکی را می شناسم.

از شادی هایش

آن راکه به  انسان شبیه تر است

 

درختان همیشه  برهنه بوده اند
ما بهار را درست نفهمیدیم

/ 3 نظر / 4 بازدید
ص.رضایی

درود و سپاس