قرار با نشر سالی

شعرم جای بحث داشت .قوتش بیشتر بود و ضعفش قابل تصحیح.

 رفتم نمایشگاه کتاب با نشر سالی قرار داشتم شعر هایم را ببیند . دیدمش شعرهایم را که حس کردم ناگهان چقدر تنها شدهاند را  دادم و آمدم خانه.

/ 1 نظر / 15 بازدید
محسن

سلام مطلب خوبی بود به منم سر بزن