انحلال خبرگزری به خاطر مطالب انتفادی تیم ما !

قرار شده خبرگزاری را منحل کنند.خبر حراج دختران ایرانی در فجیره. پی گیری تحصن فر هنگیان.گزارش اعتراض آمیز به انحلال دفاتر امور زنان از سازمانهای دولتی و .... همه بهانه ای شد تا ما را متفرق کنند.تیم حرفه ای و شاید هم نیمه حرفه ای که با هم خوب کنار آمده بودیم و حالا انقدر همه از این برخوردهای بی منطق کلا فه شده ایم که نمی دانیم چه کنیم.گروهی می روند .گروهی جایگزینشان می شوند.فضا برای نفس کشیدن و امنیت نیست. هیچ جای ایران ویرانمان جای ما نیست.

کوه به کوه رسیده است و دنیا به آخر

ما مانده ایم و تمام راه ها که رفته شده

در عصر ارتباط

بی ربط شده ایم

بی رابطه

بی خط

نقطه

.                           

/ 0 نظر / 10 بازدید