شعر امروز من

شعر امروز من چهر ه متفاوتی پیدا کرده است و این به من قدر ت می دهد.مثل اینکه 

چیز تازه ا ی را در خو دم کشف کرده ام.این هوای تازه را می بلعم.

/ 2 نظر / 18 بازدید
رضا

webloge jalebi dari.movafagh bashi.be ma ham sar bezan

رضا

ممنونم که به سراغ وبلاگم آمدی.لطفا ايميلت را برايم بنويس. تا پيام بعدی.