تجربه شعر بلند

شروع به نوشتن یک شعر بلند خواهم کرد.همه آنچه که باید داشته باشم در ذهنم شکل می بندد.منتظرم.

/ 1 نظر / 10 بازدید
لـــــــــــــــــــــوس

سلام. بدو بدو. به دوستاتم بگو.يه مطلب توپ در مورد يک شهر خيالی اينترنتی. اگه می شد چی می شد. اگه نيای و نظر ندی خيلی خيلی لــــــــوسی. منتظرم. لـــــــوس