همچو دو خواهری پیوند خورده در سیه روزی

مریم جلالی  عزیزم  ـ در وبلاگش این شعر را از فرانسه ترجمه کرده و برای هدیه به من گذاشته .می گذارمش که بخوانیدش.

 

شعری از گیوم آپولینر :

 

 

 

 

 

 

تنها در برابر توده های یخی از پای در آمده از فرط پیری! تنها

 

با طنین یک نام

 

و ترس از روز و ترس از شب

 

همچو دو خواهری پیوند خورده در سیه روزی

 

که ایستاده بر پل رویا برای هم دست تکان می دهند، برای هم دست تکان می دهند! و همچو سنگ بیچاره ای

 

که از انتهای دریاچه ی تاریک بارها از دست های کودک زیبای بی رحم بر عمق آب فرو افتاده

 

اینچنین می آساید، با قلبی پر اندوه، عشق عمیقی در گل و لای راکد خاطرات

 

 

ترجمه مریم جلالی

برای شبنم

/ 0 نظر / 2 بازدید