من را سر نبودن من نبود

 

تجربه کارگاهی:

من را سر نبودن من نبود

من را سر بودن من نبود

بودن من نبودن من بود

من نبود و من بود

نبود بود و بود نبود

نبودن بودن و بودن نبودن

/ 1 نظر / 12 بازدید
فروغ

وقتی کلمه ای را در وضعیت های مختلف قرار بدهی تجربه ای تازه از آن کلمات به دست می آوری. اين تجربه ترا به ذات کلمه نزدیک میکند. مثل شی ای که وقتی لمسش میکنی به درک درست تری از آن می رسی.