هرچه گره کور مانده است

شعر می خندم

شعر می گریم

در ازای فریاد فرو خورده ام

این سرانجام سیاره ایست

که خارج شده از مدار

می شکافد

و رویا می بافد

و هرچه گره کور مانده است 

                                       خرداد۸۳

/ 0 نظر / 12 بازدید