جلسات شعر آتشی

از ۵جلسه دوره دوم جلسات شعر آتشی تنها ۳جلسه اش را رفته ام.کتابهایی را که معرفی کرده نخواندم هنوز.باید هر جلسه یک شعر را به انتخاب خودمان نقد کنیم.این جلسه تصمیم دارم با دست پر بروم.کارهای یکی از شاعران خارجی را شاید از نزار قبانی  شعر در بندرآبی چشمانت.

اگر بتوانم نقدش را بنویسم منتقلش می کنم روی وبلاگم.

/ 0 نظر / 4 بازدید