سیزیف

 ماجرای ما ماجرا ی سیزیف است.محکومیم که سنگی را تا قله کوهی ببریم و سنگ که به پایین غلطید باز .......سنگ را ....

/ 2 نظر / 3 بازدید
مريم

سلام برات یه کادوی کوچولو گذاشتم تو وب لاگم برو ببین !

مريم جلالی

سنگی است دو رو ، که هردو می دانیمش . جز هیچ به هیچ رو نمی خوانیمش . شاید که خطا ز دیده ماست ، بیا یک بار دگر نیز بگردانیمش