در کارگاه کیارستمی

سال گذشته کارگاه فیلمسازی کیارستمی در باغی متروک برگزار می کشد که فضای شگفت انگیزی داشت.تمام رنگ ها سبز - خاکستری  بودند و میوه های کال از شاخ وبرگ آویخته بود.همه چیز در هم تنیده شده بود و من که مهمان آن گارگاه بودم ترجیح دادم بیشتر در حیاط بمانم.زیر آن درختان که وحشی بودند ولی مغموم و میوه هایی که هیچ دستی انها را نمی چید.

 

به این میوه های کوچک کال

که به سمت حقیقت سرخ می روند

وشاخه های سرگشته

با انگورهای سبز  چه می توان گفت

این باغ متروک است

وراهی که درختان می روند را

پیشتر

موریانه ها شناسایی کرده اند

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
مجید اسکندری

در جستجوی حقیقت باید رسید و پخته شد کال بودن راه به جایی نمیبرد[سوال]

سعید پیوندی

سلام شبنم عزیز شعر آخر بسیار زیبا است

زهرا

به نظر می رسد تواردی رخ داده، یا... من بیم داشتم که شبی موریانه ها بیداد کرده باشند... م.آزاد

زهرا

کاربرد"را" (علامت مفعول) پس از فعل چندان زیبا نیست. این گونه بهتر نبود؟ و راهی را که درختان می روند پیشتر...