شرح حال یک دیکتاتور

 

 شرح حال یک دیکتاتور

 

جنونِ قناری داشت

 

گُل را

 

ابتدای گلوله خواند و

 

ماشه را زودتر کشید

 

و بوی عطر پراکنده در هوا

 

اورا به یاد هیچ چیز نیانداخت

 

 

 

جنونِ قناری داشت

 

بر جناقِ درختان ِباغ  قفس می ساخت

 

وَ جُغد وُ قناری را جُفت می انداخت

 

وَ جیغ می کشید

                                          

 

 

                                                  31|1|88

 

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
لیلا حکمت نیا

سلام شاعر گرامی سورنا به روز است . پله منتظر نقد شماست . پیچ های رادیو از خلیج، فارسی موج گرفته اند پیراهنت پرچمم بشود! همین جا کور شوم اگر دروغ بگویم پدر برای خانه در مخفی و پله ی فرار ساخت ...ازچراغ ها چیزی کم نشد ! پاگرد چهارم ) یکی آمد که ز/مین را از نو ، با همین مین ها بسازد جنگ یعنی تازه شدن خون ها برای میز عزیز !!