باز هم گفتگو با ناشران!

برای چاپ مجموعه اشعارم برنامه ریزی کرده ام که با چند ناشر صحبت کنم.تصمیم قطعی دارم تا آخر این ماه قضیه را به نتیجه برسونم.احساسم  میگه که عملی است.تا ببینم چی میشه...

/ 2 نظر / 11 بازدید
مجتبی

سلام به نیت تو حافظ رو باز کردم گر چه وصالش نه به کوششش دهند هر قدر ای دل که توانی بکوش

باغ گمشده

متشکرم از همدلی ات .بايد بگويم که خوشبختانه موفق شدم و برای نمايشگاه کتاب نشر آرويج کتاب را آماده ميکند.اگر خدا بخواهد و مشکلی ژيش نيايد.