بندر متروک

  " بندر متروک"    ما ساکنان بندر متروکیم با لنج‌های وارونه و دریا‌نوردهای پیر با خانه‌‌های شنی نخل‌های شنی مردها زنان شنی و چیزی نمی‌زاییم   دردی ابدی دریای آبی‌مان را خشکانده است و ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 110 بازدید

تکثیر

  تکثیر         ابر شده‌ام در اتاقم  توده‌ای معلق می‌بارم بر اشیا بر کلمات بر چشم‌های مردی  که دوستش دارم   گاه کنار می‌روم تا خورشید گل‌های فرش را برویاند و نور تخت‌خواب را با سرعتی شگرف در ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 111 بازدید
دی 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مهر 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
3 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
7 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
3 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
4 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
1 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
6 پست
تیر 83
7 پست
خرداد 83
16 پست