دو مجموعه شعر "به تمام زبانهای دنیا خواب میبینم " و "هیچ بارانی این همه را نخواهد شست" توسط نشر "ناکجا" در نسخه های چاپی و الکترونیکی باز چاپ شد.

http://www.naakojaa.com/book/2444

http://www.naakojaa.com/book/2443

هر دو مجموعه با ویرایش تازه منتشر شده و هفت شعر که از مجموعه "به تمام زبانهای دنیا خواب میبینم " حذف کرده بودم در چاپ تازه به کتاب اضافه شده است.خوشحالم که این شعر ها از محاق در آمدند و به زندگی مستقل خود راه یافتند و سپاس گزارم از دوستان نشر ناکجا.

در پاسخ به دوستانم درباره چگونگی تهیه کتاب خونماهی
http://www.naakojaa.com/book/738

خرید نسخه الکترونیک کتابها از ایران

http://www.naakojaa.com/article/2344