سال نو را به دوستانی که به این خلوتگاه کوچکم می آیند تبریک میگویم.آرزوی آرامش و صلح و دوستی دارم. در سالی که گذشت از رنج و سیاهی که بر همه مارفته بسیار نوشتم به امید پایان پذیریش.
کتاب تازه ام محصول همین رنج های مشترک و دودیدن های با هم است که آزادی کوچکی بود.....
...."خونماهی" سومین مجموعه شعرهایم  منتشر شد.

این دستمال را بگیر
چروک‌های پیشانی‌ات را پاک کن
یک روز با هم
گوری برای مرگ می‌کَنیم
بعد
همه چیز را
سر جای خودش می‌گذاریم
همه چیز را ...

https://www.naakojaa.com/article/767