مجموعه شعر"هیچ بارانی اینهمه را نخواهد شست "رونمایی می شود

تازه ترین سروده های شبنم آذر در کانون فرهنگی رنگ واژه از سوی علیرضا بهنام،بهاره رضایی ،علی مسعودنیا ،محمود معتقدی،پویا عزیزی و روجا چمنکار نقد و بررسی خواهد شد.

در نیمه دوم این برنامه نیز شبنم آذر به شعر خوانی می پردازد.

این نشست ساعت 17 امروز3/3/88 برگزار می شود.

ورود برای عموم آزاد است.